Bonjuk couple at best
(Credits: Kim Bum Baidu)
source:bumsso

Advertisements

One Response to “Bonjuk couple at best”

  1. picka Says:

    cái hãng cháo này thật sáng mắt, mời luôn SoEun nhà mình chụp hình quảng cáo!
    Mùa đông ngồi ăn cháo ngắm SoEun, hoho! ấm quá!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: