Hình ảnh mới của Kim So Eun quảng cáo cháo Bon

Hình wallpaper tháng 6 của Bon:

1024 x 768


1280 x 1024

Hình ảnh cổ động World Cup và quảng cáo Bon mới:

Hình ảnh BTS của Bon (Kim So Eun up trên Cyworld của mình(:

(Credit: Kim So Eun Baidu)

P/s: chắc có lẽ chỉ còn mỗi Eunnie ký tiếp hợp đồng với Bon. Bummie không ký tiếp…tin buồn…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: