Kim So Eun trong chiến dịch World Cup của Clride.N

Thật sự rất đáng yêu! Hy vọng Hàn Quốc sẽ chiến thắng^^

source:KSE Baidu
cre:bumsso
reup by tan_256

Advertisements

Qùa tặng đặc biệt từ Clride.N

Mua sản phẩm Clride.N và nhận được móc điện thoại đặc biệt.

source:bumsso
reup by tan_256

Ảnh HQ của New Clride.N Fashion (updated)

Clride.N mới cập nhật trang web của mình với nhiều hình ảnh rực rỡ của So Eun và Shinee.

Có thêm một số wall ở cuối…

Enjoy!!!

(Source: bumsso)