Hình ảnh mới của Kim Bum trên tạp chí

Đây là một vài hình ảnh của Kim Bum trên tạp chí An An Magazine của Nhật:

Read the rest of this entry »

Advertisements