Kim Bum tham dự Liên hoan phim trẻ quốc tế Seoul lần thứ 12

Kim Bum tham dự Liên hoan phim trẻ quốc tế Seoul lần thứ 12 vào ngày 7 tháng 7.

Sau đây là một số hình ảnh:

(Source: bumsso blog)

Advertisements

Kim Bum và Son Eun Seo làm đại sứ Liên hoan phim trẻ quốc tế ở Seoul

Son Eun Seo trong phim “Whispering Corridor 5 – A Blood Pledge”, và Kim Bum trong “Boys Over Flowers” sẽ cùng nhau làm đại sứ  cho Liên Hoan Phim Trẻ Quốc Tế Seoul lần thứ 12. Cả hai sẽ cùng xuất hiện trong buổi họp báo ngày 8 tháng 6 ở khách sạn Lotte.

Via Newsen

Credit: Bumsso